საქართველოს ეროვნული არქივი

home

ბიუჯეტი

ბიუჯეტის დინამიკა

სტატისტიკა 2013 წლის მიხედვით

ბიუჯეტის დინამიკა

სტატისტიკა 2014 წლის მიხედვით

ბიუჯეტის დინამიკა

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები

სტატისტიკა 2013 წლის მიხედვით

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები

სტატისტიკა 2013 წლის მიხედვით

გაწეული მომსახურებიდან შემოსავლები

სტატისტიკა 2014 წლის მიხედვით

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები

სტატისტიკა 2014 წლის მიხედვით

გაწეული მომსახურებიდან დაგეგმილი შემოსავლები

ჩვენი სერვისები

ყველა სერვისი
აპრილი 612