საქართველოს ეროვნული არქივი

home

საარჩევნო სია

 

საარჩევნო სია „ესტეტიური ლიგა პატრიოტებისა“: 1. პაოლო იაშვილი, 2. იაკობ ნიკოლაძე, 3. პავლე ინგოროყვა, 4. ტიციან ტაბიძე, 5. ვლადიმერ გუდიაშვილი, 6. ალექსი არსენიშვილი. 

ქართველ მწერალთა და მხატვართა ჯგუფი ამ სიით მონაწილეობდა საქართველოს დამფუძნებელი კრების 1919 წლის არჩევნებში. ხელნაწერ სიას ახლავს კანდიდატთა თანხმობა კენჭისყრაში მონაწილეობაზე.

ჩვენი სერვისები

ყველა სერვისი
აგვისტო 595