საქართველოს ეროვნული არქივი

home

მიზანი და ხედვა

საისტორიო ცენტრალური არქივის უმთავრესი მიზანი და ფუნქციაა აქ დაცული მასალის სათანადო შენახვა,  დაცვა-აღრიცხვა, დაზიანებული დოკუმენტების გამოვლენა და გადაცემა სარესტავრაციოდ.

მოქალაქეთა საცნობარო მომსახურება:

მოქალაქეთა დაინტერესება არქივის დოკუმენტებით და სამეცნიერო მუშაობის განვითარება:

ჩვენი სერვისები

ყველა სერვისი
ივნისი 595