საქართველოს ეროვნული არქივი

home

კინოდარბაზი

კინოდარბაზის მომსახურება ითვალისწინებს როგორც არქივის მკვლევარის მომსახურებას - საარქივო დოკუმენტის დიდ ეკრანზე ჩვენებას დადგენილი ტარიფით, ასევე, დაინტერესებულ პირს თუ ორგანიზაციას შეუძლია დარბაზის ქირაობა ტექნიკური საშუალებებით (კინო, ვიდეო და აუდიო პროექცია), დადგენილი ტარიფის შესაბამისად. (საფასური და ვადები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის N506 დადგენილებით "ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების შესახებ")

ფოტო გალერეა

ჩვენი სერვისები

ყველა სერვისი
მარტი 595